Jaunākie projekti

Klaipedas Kartonas, Lietuva

Noris celtniecība. 17.5MW biomasas katlu mājas būvniecība kartona ražotnes vajadzībām. Ražošanas procesā tiks izmantots pārkarsēts tvaiks.

Klaipedas Kartonas, Lietuva

UAB Kurana Pasvalis, Lietuva

Noris celtniecība. 6.5MW biomasas katlu mājas izbūve etanola rūpnīcas vajadzībām. Ražošanas procesā tiks izmantots pārkarsēts tvaiks

UAB Kurana Pasvalis, Lietuva

Pārstāvētie ražotāji

Klienti