Biomasas katlumājas

Biomasas kurināmais ar neierobežotu mitruma saturu
Miza, skaidas, šķelda, zari, lapas, skujas, salmi, zāle, lauksaimniecības atlikumi.

Izmantošanas diapazons 

200 līdz 20 000 kW;

rūpniecības un enerģētikas industrija, kokapstrādes uzņēmumi, lokālās un centralizētās katlumājas.

Siltumnesējs

Karstais ūdens, tvaiks, termoeļļa.

Tehniskie risinājumi

  • kurināmā padeve dažādas struktūras un izmēru materiāliem;
  • dūmgāzu recirkulācijas un attīrīšanas sistēma, atbilstoši EU normām;
  • automatizēta dūmcauruļu tīrīšana, pelnu izvadīšana;
  • koģenerācijas iespējas;
  • režīma monitorings ar modēmu.

Pārstāvētie ražotāji

Klienti