Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeri

Dūmgāzu kondensatori un kondensāta attīrīšanas iekārtas

Siltuma ražošanā izmantotā biomasa parasti nav sausa. Ūdens daudzums biomasas kurināmajā variē no 5% (galdniecības pārpalikumi) līdz 50% un vairāk (koksnes šķeldā).Degšanas procesa laikā šis ūdens iztvaiko.  Enerģiju, ko izmanto iztvaikošanai sauc par latento (slēpto) siltumu. Parasti šis siltuma daudzums kopā ar izplūdes gāzēm pa skursteni tiek izvadīts gaisā. Lai šo enerģiju lietderīgi izmantotu, nepieciešams atdzesēt izplūdes gāzes līdz rasas punkta temperatūrai (55-65°C). Ja ražošanā tiek izmantots kāds šķidrums (centrālapkures atpakaļgaitas ūdens, saimniecībā izmantojamais aukstais ūdens, procesu ūdens), kura temperatūra ir zemāka par 55°C, piedāvājam izmantot dūmgāzu kondensācijas iekārtas, šo šķidrumu sildīšanai.

Enerģija, ko reģenerē dūmgāzu kondensators caur siltummaini var tikt novadīta iepriekšminētajās vidēs. Atkarībā no apstākļiem - ūdens daudzums biomasā, dzesēšanas šķidruma temperatūras, izplūdes gāzu temperatūras, varam iegūt papildus enerģiju, kas pārsniedz 30% katla jaudas. Šīs papildus jaudas iegūšanai nav nepieciešams izmantot papildus degvielu, tātad tā ir enerģija par brīvu. Bez tam atkarībā no papildus iegūtās jaudas pastāvīgi palielinās kondensāta daudzums. Kondensāts novada enerģiju caur siltummaini un atdzesētais kondensāts tiek atkārtoti izmantots procesā.

Kondesācijas procesa laikā izplūdes gāzes tiek atdzesētas apsmidzinot tās ar lielu daudzumu atdzesēta kondensāta. Šī dūmgāzu "mazgāšana" ļauj samazināt cieto izmešu daudzumu no katla, bet šādi izlūdes gāzu cietās daļiņas piesārņot kondensātu. Lai to novērstu, dūmgāzu kondensators ir aprīkots ar kodensāta attīrīšanas iekārtu, tādējādi kanalizācijā tiek novadīts tīrs kondensāta pārpalikums.

Visas dūmgāzu kondensāta iekārtas tiek izstrādātās un ražotas atbilstoši klienta tiešajām vajadzībām un prasībām.

Piegādes komplektā ietilpst:

- dūmgāzu kondensācijas iekārtas biomasas apkures katliem ar jaudu no 1 līdz 20MW,

- dūmgāzu kondensācijas iekārtas biomasas apkures katliem ar jaudu virs 20MW,

- procesa projekta, tehniskā projekta, izpildshēmu un izvietojuma izstrāde,

- gan standarta, gan īpaši pielāgotas kondensācijas un kondensāta attīrīšanas iekārtas,

- iekārtu pielāgošana ietver kondensatora, ūdens attīrīšanas iekārtas, izplūdes gāzes vadu un amortizatoru, cauruļvadu, ventiļu, kabeļu, elektrības sadales mērierīču, kontroles sistēmas vizualizācijas pakalpojumu, kāpnes un platformas, ekspluatācijas un apkopes grāmatas,

- iekārtu piegāde (transports un izkraušana),

- iekārtu uzstādīšanu, regulēšanu un nodošanu ekspluatācijā.

Papildus piedāvājam izdevīgu iekārtu finansēšanas risinājumu lietojot tās uz nomas nosacījumiem.

Pārstāvētie ražotāji

Klienti