Koģenerācijas stacijas

Koģenerācija

 Ar koģenerāciju saprot tehnoloģisku procesu, kurā vienlaicīgi tiek ražota gan siltumenerģija, gan elektroenerģija. Šo procesu sauc arī par kombinēto siltuma un elektroenerģijas ražošanu. Koģenerācija ir efektīvāks un videi draudzīgāks process salīdzinājumā ar enerģijas ražošanu atsevišķos procesos – katlumājā un kondensācijas stacijā

Koģenerācija ļauj

  • efektīvāk izmantot kurināmo
  • samazināt izmešu daudzumu
  • panākt zemākas enerģijas ražošanas izmaksas
  • samazināt siltuma zudumus
  • vietējā kurināmā izmantošanas gadījumā tiek veicināta reģionālā attīstība

Pamatā tiek izmantotas koģenerācijas tehnoloģijas kas balstās uz

  • tvaika tražošanas procesu
  • ORC (Organiskais Renkina cikls)

Klienti