Preskonteineri

Paredzēti atkritumu savākšanai un transportēšanai. Atkritumu tilpums presēšanas rezultātā tiek samazināts līdz 4 reizēm, kas būtiski ietaupa transporta izmaksas atkritumu savākšanas un pārstrādes kompānijām.

Piedāvājam konteinerus, kas paredzēti sausiem, slapjiem un specifiskiem atkritumiem, atkarībā no pasūtītāja vajadzībām. Konteineri var tikt aprīkoti ar speciālu blīvējumu, saldējamo iekārtu, kā arī ozona iekārtu smaku novēršanai.

Pārstāvētie ražotāji

Klienti