Vidējas un mazas jaudas šķirošanas līnijas, transportieri

Šķirošanas līnijas paredzētas otrreizēji izmantojamo materiālu atdalīšanai no kopējās atkritumu plūsmas. Proces notiek šķirošanas kabīnēs, kas atbilstoši ES normatīviem aprīkotas ar ventilācijas, kondicionēšanas, pretbakteriālajām ierīcēm un citām.

Materiāla transportēšana notiek ar transportiera palīdzību, kas nodrošina vienmērīgu padevi no/uz šķirošanu.

Pārstāvētie ražotāji

Klienti