Žāvētavas birstošiem materiāliem

 

  • skaidu, koka atgriezumu žāvēšana
  • zema ugunsbīstamība
  • zema sprādzienbīstamība
  • no putekļiem brīva apkārtne
  • iekārtas patērē mazu siltuma daudzumu
  • energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot ventilācijas sistēmas un tvaiku kondensācijas

Mobilais periodiskas darbības cirkulācijas žāvētājs MUF 45 / 70 / 110

MUF tipa mobilajā periodiskas darbības cirkulācijas žāvētājā padeve notiek, izmantojot ietilpīgu padevēju un jaudīgu elevatoru. Tilpums starp karstā gaisa cauruļvadu (1) un žāvētāja ārējo korpusu tiek pilnībā piepildīts ar žāvējamo produktu (2). Kad žāvētāju ieslēdz, visas piedziņas, piemēram, elevators (cirkulācijas sistēma), radiālais ventilators un deglis, ieslēdzas fiksētā secībā. Sildītāja uzkarsēts gaiss tiek ievadīts iekšējā karstā gaisa cauruļvadā (1) un plūst caur žāvēšanas tvertnē ievietoto produktu (2). Iebūvētie spiediena samazināšanas jumtiņi (4) nodrošina vienmērīgu jaudas sadalījumu. Izvades mehānisms (5) ik pēc noteikta laika atlasa produktu un cauri elevatoram (6) to nogādā žāvēšanas tvertnes augšējā daļā. Šī augšējā neventilētā zona kalpo kā novietošanas un mīkstināšanas zona (“žāvēšana ar gaisu”).

 

Pārstāvētie ražotāji

Klienti