Veiktie projekti

Klaipedas Kartonas, Lietuva

Kartona ražotne Lietuvā

Noris celtniecība. 17.5MW biomasas katlu mājas būvniecība kartona ražotnes vajadzībām. Ražošanas procesā tiks izmantots pārkarsēts tvaiks.

2013

UAB Kurana Pasvalis, Lietuva

Biodegvielas ražotne Lietuvā

Noris celtniecība. 6.5MW biomasas katlu mājas izbūve etanola rūpnīcas vajadzībām. Ražošanas procesā tiks izmantots pārkarsēts tvaiks

2013

SIA Liepājas Enerģija, Latvija

Noris celtniecība. Liepājas pilsētas biomasas iltumcentrāle ar jaudu 2x15MW, komplektācijā dūmgāzu ekonomaizeri un elektrostatiskais filtrs, siltumjaudas palielināšanai un pieļaujamo izmešu samazināšanai

2012

Kuressaare, Igaunija

koģenerācijas stacija ar ORC procesu 12 MW siltuma un 2,3 MW elektrības ražošanai

2012/2013

SIA Baltic Block, Latvija

Koģenerācijas stacija sagatavo 10MW siltumjaudu ražotnes un ciemata vajadzībām, 1,8 elMW elektrības ražošana

2012/2013

SIA Baltic Block, Latvija

Koksnes skaidas žāvēšanas līnija

2011/2013

SIA Kuldīgas siltumtīkli, Latvija

Pilsētas termoelektrocentrāle ar ORC procesu 4,2 MW siltumjaudas un 0,7 MW elektroenerģijas ražošanai

2011/2012

SIA Maxima, Latvija

Izlietoto iepakojumu materiālu vertikālo ķīpošanas presu piegāde, uzstādīšana un apmācība vairāk kā 17 tirdzniecības vietās.

2011/2013

SIA Eko Reverss, Latvija

Plastmasas smalcināšanas līnija

2011

SIA Kokpārstrāde 98, Latvija

Skaidu pakošanas līnija ar uzkrājējbunkuru 160m3 un pakošanas presi BP120-P pakošanai 50 kg pakās

2011

SIA Barning, Latvija

Reinbold koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražīgums līdz 1000kg/h

2011

SIA AVE MTP, Latvija

Reinbold koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 1000kg/h

2011

SIA Dendrolight, Latvija

Skaidu uzkrājējbunkurs

383 m3

2011

SIA Kurekss, Latvija

Gaisa filtrēšanas sistēma

20 000 m3 ar vakuuma filtriem

2011

SIA Kokpārstrāde 98, Latvija

Gaisa filtrēšanas sistēma

40 000 m3

2011

SIA Latvāņi, Latvija

Kokskaidas žāvēšanas līnija

Ražīgums - 7t/h ieejošais un 4t/h

2010/2011

UST (Utenas siltuma tīkli), Lietuva

Pilsētas termoelektrocentrāle ar tvaika turbīnu, kas saražo 11MW siltuma un 8 MW elektroenerģijas

2010/2012

SIA Kokpārstrāde 98, Latvija

Brikešu preses RUF, 3 gab ar jaudu 400kg/h katrai

2010

SIA Dendrolight, Latvija

Karstā ūdens 2MW apkures katls ar sausā materiāla uzkrājējbunkuru un padevi uz kurtuvi ražošanas vajadzībām

2010/2011

Akmene, Lietuva

Pilsētas katlumāja ar siltumjaudu 5 MW

2010

SIA Vidzemes Enerģija, Latvija

Siltumapgāde Gulbenes pilsētas vajadzībām

Biomasas apkures katls ar 6MW siltumjaudu pilsētas katlu mājai

2010/2011

SIA Kokpārstrāde 98, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 800kg/h

2010

SIA Dendrolight, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 1300kg/h

2010

SIA Dendrolight, Latvija

Gaisa filtrēšanas sistēma

156 800 m3/h

2010

SIA Eko Reverss, Latvija

Bollegraaf HBC 100

Atkritumu ķīpošanas prese 100 T

2009

SIA Perfis, Latvija

Bruks cilindra šķeldotājs apaļkokiem un koksnes atlikumiem

2008

SIA Gofre Baltija, Latvija

Preskonteiners HGS20, Otrreizējās pārstrādes materiālu ķīpošānas prese HPK 70

2008

Šilute, Lietuva

12MW pārkarsēta tvaika termocentrāle bioetanola rūpnīcas vajadzībām

2008/2009

SIA Super Bebris, Latvija

mājbūves programmējamā iekārta BL100A

2007

SIA Gofre Baltija, Latvija

Šķirošanas transportieris, preses barošanas lentes- ķēžu transportieris 11m + 15m

2007

MALTAS PAGASTA PAŠVADĪBA, RĒZEKNES RAJONS

vertikālā ķīpošanas prese, biomasas smalcinātājs

2007

SIA 4Plus, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 1200kg/h

2007

A/S Latvijas Finieris, rūpnīca Lignums, Latvija

Bruks sauso finiera atlikumu smalcinātājs

2007

SIA Druvenieki J, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 1000kg/h

2007

A/S Latvijas Finieris, rūpnīca Lignums, Latvija

Bruks slapjo finiera atlikumu šķeldotājs

2007

SIA Dižmežs, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 1000kg/h

2007

SIA Kurekss, Latvija

Bruks cilindra šķeldotājs koksnes atlikumiem

Ražība līdz

2007/2008

SIA Reliņš, Latvija

500 kW apkures katls ražošanas vajadzībām

2007

SIA Pallogs, Latvija

Bruks cilindra šķeldotājs apaļkokiem un koksnes atlikumiem

2007

SIA Reliņš, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 400kg/h

2007

SIA Vārpa, Latvija

Bruks cilindra šķeldotājs apaļkokiem un koksnes atlikumiem

Ražība līdz ...

2007

SIA United Panel Group Europe, Latvija

Gaisa filtrēšanas sistēma

12 000 m3

2007

SIA Druvenieki J, Latvija

165 m3 uzkrājējbunkurs un brikešu prese ar ražību 400 kg/stundā

2007

SIA Senten Auto, Latvija

Gaisa filtrēšanas sistēma

26 000 m3

2007

SIA Kurekss, Latvija

Gaisa filtrēšanas sistēma

80 000 m3

2007

SIA Ripo-1, Latvija

Gaisa filtrēšanas sistēma

Vakumobil EA200-4

2007

SIA Kokpārstrāde 98, Latvija

165 m3 skaidu uzkrājējbunkurs ar izlādes mehānismu

2007

SIA Byko Lat, Latvija

Gaisa filtrēšanas sistēma

40 000 m3

2007

Monmarkas UAB, Lietuva

Padeves transportieris ķīpošanas presei

2006

A/S Latvijas Finieris, rūpnīca Lignums, Latvija

Bruks sauso finiera atlikumu šķeldotājs

2006

SIA Dižmežs, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 1000kg/h

2006

A/S Latvijas Finieris, RSEZ SIA Verems, Latvija

Bruks finiera atlikumu šķeldotājs

Ražība līdz kg/h

2006

SIA Arbo, Latvija

Apkures katls logu ražotnē ar siltumjaudu 1 MW

2006

SIA Avoti SWF, Latvija

Skaidu nosūkšanas līnija

25 000 m3

2006

SIA Ced, Latvija

Skaidu nosūkšanas līnija

15 000 m3

2006

A/S Latvijas Finieris, RSEZ SIA Verems, Latvija

Divas skaidu nosūkšanas līnijas un uzkrājējbunkurs

145 000 m3 + 110 000 m3 + skaidu tvertne 100 m3

2006/2007

SIA Super Bebris, Latvija

Skaidu uzkrājējbunkurs

165 m3

2006

SIA Byko Lat, Latvija

Gaisa filtrēšanas sistēma

45 000 m3/h

2006

SIA ALMA

brikešu prese C3-12 40kg/stundā

2006

SIA Wenden Furniture, Latvija

Skaidu uzkrājējbunkurs

134 m3

2006

SIA Meža un koksnes produktu pētniecības institūts, Latvija

Brikešu prese un skaidu nosūkšanas līnija

Brikešu prese CS3-12 (40kg/h) un vakumobil EA300-7A

2006

SIA Kulk, Latvija

Ķīpošanas kanāla prese CC20M

2005

SIA Gaujas Koks, Jēkabpils zāģētava, Latvija

Bruks šķirošanas siets

Siets skaidas un šķeldas šķirošanai

2005

SIA Konto, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 600kg/h

2005

SIA Arbo, Latvija

Skaidu uzkrājējbunkurs

165 m3

2005

SIA Ošukalns, Latvija

Bruks diska šķeldotājs

Ražība līdz kg/h

2005

SIA AVE MTP, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 600kg/h

2005

SIA Dižmežs, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 800 kg/h

2005

SIA Kurekss, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 1200kg/h

2005

SIA Kurzemes Granulas, Latvija

Skaidu uzkrājējbunkurs

165 m3  un 165 m3

2005

SIA SMILTENE IMPEX

45 000 m3/h + 10.000 m3/h

2005

SIA VASKS

60 000 m3/h

2005/2006

SIA Aveks, Latvija

Lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

AZR 1000S

2004

SBA Kauno Baldai, Lietuva

Biomasas katlumāja ar 2,5 MW siltuma jaudu mēbeļu kombināta vajadzībām

2004

A/S Latvijas Finieris, RSEZ SIA Verems, Latvija

Lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

AZR 1200S

2004

SIA Mežrūpnieks, Latvija

Reinbolg lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

Ražība līdz 800kg/h

2004

SIA Aveks, Latvija

165 m3 skaidu bunkurs

2004

SIA Kalna Rauduvītes, Latvija

Lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

AZR 800S

2004

SIA KALNA RAUDUVĪTES

35 000 m3/h + 15 000 m3/h

2004

SIA Uld, Latvija

110 m3 skaidu bunkurs

2003

SIA Dižmežs, Latvija

Lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

AZR 1000S

2003

SIA ULD

50 000 m3/h

2003

SIA Timberland, Latvija

Lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

AZR 600

2002

SIA Avoti SWF, Latvija

165 m3 un 165 m3 skaidu uzkrājējbunkuri

2002

SIA Avoti SWF, Latvija

Lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

AZR 1200S

2002

SIA AVOTI SWF

45 000 m3/h + 45 000 m3/h

2002

SIA Byko Lat, Latvija

165 m3 skaidu bunkurs

2001

SIA Staļi, Latvija

Divi apkures katli pa 4.5MW kokapstrādes uzņēmuma apkures un tehnoloģijas vajadzībām

1999