A/S Latvijas Finieris, RSEZ SIA Verems, Latvija

Lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs
Sākts: 
2004
Pabeigts: 
2004
Tehniskais raksturojums
AZR 1200S
Pārstāvētais ražotājs