A/S Latvijas Finieris, RSEZ SIA Verems, Latvija

Divas skaidu nosūkšanas līnijas un uzkrājējbunkurs
Sākts: 
2006
Pabeigts: 
2007
Tehniskais raksturojums
145 000 m3 + 110 000 m3 + skaidu tvertne 100 m3
Pārstāvētais ražotājs