SIA Avoti SWF, Latvija

Lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs
Sākts: 
2002
Pabeigts: 
2002
Tehniskais raksturojums
AZR 1200S
Pārstāvētais ražotājs