SIA Dižmežs, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

AZR 1000S

Sākts: 
2006
Pabeigts: 
2006
Tehniskais raksturojums
Ražība līdz 1000kg/h
Pārstāvētais ražotājs