SIA Dižmežs, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

AZR 1000S

Sākts: 
2005
Pabeigts: 
2005
Tehniskais raksturojums
Ražība līdz 800 kg/h
Pārstāvētais ražotājs