SIA Dižmežs, Latvija

Lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs
Sākts: 
2003
Pabeigts: 
2003
Tehniskais raksturojums
AZR 1000S
Pārstāvētais ražotājs