SIA Druvenieki J, Latvija

Sākts: 
2007
Pabeigts: 
2007
Tehniskais raksturojums
165 m3 uzkrājējbunkurs un brikešu prese ar ražību 400 kg/stundā
Pārstāvētais ražotājs