SIA Kokpārstrāde 98, Latvija

Reinbold lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

AZR 800S

Sākts: 
2010
Pabeigts: 
2010
Tehniskais raksturojums
Ražība līdz 800kg/h
Pārstāvētais ražotājs