SIA Mežrūpnieks, Latvija

Reinbolg lēngaitas koksnes gabalatlikumu smalcinātājs

AZR 1000S

Sākts: 
2004
Pabeigts: 
2004
Tehniskais raksturojums
Ražība līdz 800kg/h
Pārstāvētais ražotājs