Veiktie projekti

Klaipedas Kartonas, Lietuva

Kartona ražotne Lietuvā

Noris celtniecība. 17.5MW biomasas katlu mājas būvniecība kartona ražotnes vajadzībām. Ražošanas procesā tiks izmantots pārkarsēts tvaiks.

2013

UAB Kurana Pasvalis, Lietuva

Biodegvielas ražotne Lietuvā

Noris celtniecība. 6.5MW biomasas katlu mājas izbūve etanola rūpnīcas vajadzībām. Ražošanas procesā tiks izmantots pārkarsēts tvaiks

2013

SIA Liepājas Enerģija, Latvija

Noris celtniecība. Liepājas pilsētas biomasas iltumcentrāle ar jaudu 2x15MW, komplektācijā dūmgāzu ekonomaizeri un elektrostatiskais filtrs, siltumjaudas palielināšanai un pieļaujamo izmešu samazināšanai

2012

Kuressaare, Igaunija

koģenerācijas stacija ar ORC procesu 12 MW siltuma un 2,3 MW elektrības ražošanai

2012/2013

SIA Baltic Block, Latvija

Koģenerācijas stacija sagatavo 10MW siltumjaudu ražotnes un ciemata vajadzībām, 1,8 elMW elektrības ražošana

2012/2013

SIA Kuldīgas siltumtīkli, Latvija

Pilsētas termoelektrocentrāle ar ORC procesu 4,2 MW siltumjaudas un 0,7 MW elektroenerģijas ražošanai

2011/2012

UST (Utenas siltuma tīkli), Lietuva

Pilsētas termoelektrocentrāle ar tvaika turbīnu, kas saražo 11MW siltuma un 8 MW elektroenerģijas

2010/2012

Akmene, Lietuva

Pilsētas katlumāja ar siltumjaudu 5 MW

2010

SIA Dendrolight, Latvija

Karstā ūdens 2MW apkures katls ar sausā materiāla uzkrājējbunkuru un padevi uz kurtuvi ražošanas vajadzībām

2010/2011

SIA Vidzemes Enerģija, Latvija

Siltumapgāde Gulbenes pilsētas vajadzībām

Biomasas apkures katls ar 6MW siltumjaudu pilsētas katlu mājai

2010/2011

Šilute, Lietuva

12MW pārkarsēta tvaika termocentrāle bioetanola rūpnīcas vajadzībām

2008/2009

SIA Reliņš, Latvija

500 kW apkures katls ražošanas vajadzībām

2007

SIA Arbo, Latvija

Apkures katls logu ražotnē ar siltumjaudu 1 MW

2006

SBA Kauno Baldai, Lietuva

Biomasas katlumāja ar 2,5 MW siltuma jaudu mēbeļu kombināta vajadzībām

2004

SIA Staļi, Latvija

Divi apkures katli pa 4.5MW kokapstrādes uzņēmuma apkures un tehnoloģijas vajadzībām

1999